UniRam™ HCNL

İntegral basınç ayarlı, sürekli  kendini temizleyebilen, Anti-Sifon (AS) ve Yüksek Anti-Drenaj (CNL)  Mekanizmalı damlatıcı.
Uygulama Alanları :
Toprak altı uygulamalarda ve eğimli arazilerde ,seralarda uygulanabilir.

Teknik Özellikler:  
•    Çalışma basıncı  1.5-4.0 bar.
•    Anti Sifon  (AS) & Yüksek Anti Drenaj (CNL) özelliği
•    Her bir damlatıcıda geniş filtrasyon özelliği.  Tavsiye edilen filtrasyon:130 mikron
•    Geniş su pasajlı Çift TurboNet™ labirent özelliği.
•    Kalın duvarlı borulara bağlanabilme özelliği  (1.0 ve 1.2 mm.).
•    Enjeksiyon damlatıcı,  çok düşük CV.
•    Enjeksiyon silikon diyafram
•    UV korumalı.  Ziraide kullanılan standart besinlere karşı dayanıklıdır.
 Diğer Özellikler ve Avantajları :   
•    Basınç Ayarlı : Geniş basınç aralığı üzerinden düzgün ve eşit su dağılımı sağlanır. Damla sulama laterali boyunca % 100 eşit  su ve besin dağılımı gerçekleşir.
•    Anti-Sifon özelliği damla sulama lateraline atık  girişini önler.
•    Yüksek Anti-Drenaj (CNL) sistemi,  lateraldeki suyun çekilmesini engelleyerek daha etkili  ve kısa süreli bir sulama sağlar.
•    Sürekli kendini temizleyebilme özelliği : Sadece sulamanın başında değil , tüm sulama işlemi boyunca ve sonunda tüm kalıntılar tespit edilerek  temizlenir ve kesintisiz bir sulama sağlanır.
•    UniRam™ geniş filtrasyonlu kendini temizleme özelliğiyle  düşük kaliteli sularda dahi tıkanmaya karşı dirençlidir.
•    Fiziksel kök bariyeri : Bitkinin ihtiyacı olan kimyeviler ayrıştırılarak , damlatıcılara izinsiz kök girişi engellenir.
•    TurboNet™ labirent yapısı geniş su pasajı oluşturur, geniş ve derin kesit özelliğiyle tıkanma engellenerek kalıntılardan arındırılması sağlanır. Damlatıcı içinde geniş su pasajları bulunur.
•    Sulama suyu damlatıcılara tortu girişi engellenerek akış merkezinden çekilir.UniRam™ HCNL Broşür