UniRam™ CNL

İntegral basınç ayarlı, sürekli  kendini temizleyebilen, Anti-Sifon (AS) ve Anti-Drenaj (CNL)  Mekanizmalı damlatıcı.

Uygulama Alanları :
Seralarda, topraksız kültür tarımında ve kısa süreli sık sulamalarda başarıyla uygulanabilir.
 Teknik Özellikler:  
•    Çalışma basıncı  1.0-4.0 bar.
•    Anti-Sifon ve Anti Drenaj özelliği
•    Her bir damlatıcıda geniş filtrasyon özelliği. Tavsiye edilen filtrasyon: 130 mikron
•    Geniş su pasajlı Çift TurboNet™ labirent özelliği.
•    Kalın duvarlı borulara bağlanabilme özelliği  (0.9, 1.0 and 1.2 mm).
•    Enjeksiyon damlatıcı,  çok düşük CV.
•    Enjeksiyon silikon diyafram
•    UV korumalı.  Ziraide kullanılan standart besinlere karşı dayanıklıdır.
 Diğer Özellikler ve Avantajları :       
•    Basınç Ayarlı : Geniş basınç aralığı üzerinden düzgün ve eşit su dağılımı sağlanır. Damla sulama laterali boyunca % 100 eşit  su ve besin dağılımı gerçekleşir.
•    Anti-Sifon özelliği damla sulama lateraline atık  girişini önler.
•    Anti-Drenaj (CNL) sistem özelliği  lateraldeki suyun çekilmesini engelleyerek daha etkili  ve kısa süreli bir sulama sağlar.
•    Sürekli kendini temizleyebilme özelliği : Sadece sulamanın başında değil , tüm sulama işlemi boyunca ve sonunda tüm kalıntılar tespit edilerek  temizlenir ve kesintisiz bir sulama sağlanır.
•    UniRam™ geniş filtrasyonlu kendini temizleme özelliğiyle  düşük kaliteli sularda dahi tıkanmaya karşı dirençlidir.
•    Fiziksel kök bariyeri : Bitkinin ihtiyacı olan kimyeviler ayrıştırılarak , damlatıcılara izinsiz kök girişi engellenir.
•    TurboNet™ labirent yapısı geniş su pasajı oluşturur, geniş ve derin kesit özelliğiyle tıkanma engellenerek kalıntılardan arındırılması sağlanır. Damlatıcı içinde geniş su pasajları bulunur.
•    Sulama suyu damlatıcılara tortu girişi engellenerek akış merkezinden çekilir.UniRam™ CNL Broşür