CC MANAGER

Rain Bird kartını çekiniz


UYGULAMA
CC Manager, sulama fi rmaları için bir sulama programlama sistemidir. Bir ya da birden fazla sulama sisteminin programlanması firmada yapılır. Bu çeşit programlama merkezi sulamanın kontrolü için gerçekten teknolojik bir yeniliktir. Kullanımı kolay olan yazılım "CC Manager" bir bilgisayara aktarılır.
Daha sonra elde edilmiş olan bu program aktarım bağlantısı ile kredi kartına benzer bir karta kaydedilir. Bu program, müşteri tarafından yerinde kurulmuş olan kontrol cihazına kaydedilip bu esnada kart sadece kontrol cihazına yaklaştırılır. Bahçe sulamalarında, tabii ki kamusal açık alanların sulanmasındaki merkezi kontrol için de idealdir.

GENEL ÖZELLIKLER
• Programlama yardımlı kullanışlı yazılım programı
• Bütün veriler otomatik olarak kaydedilir.
• Sistemin ve kullanıcının adının, adreslerin ya da posta kodlarının listelenebildiği veri bankası
• Sistemlerin ve program raporunun çıkarılması ve basılması imkanı
• Programlama, sulama süresi ya da yöresel ETP veri bazlıdır
• Her düzenek için ETP modunda 12 program kartına kadar veya sulama süresi modunda 10 programa kadar program sayısı.
• Programlar E-Posta yoluyla kullanıcılara gönderilebilir.
• 3 çesit kart vardır:
- Program kartı – bilgisayara yüklenmiş olan sulama programı en son kullanıcının kontrol cihazına kaydedilir.
- Giriş kartı – sulama süresi seçmeli olan manuel başlatma
- Test kartı – sulama süresi ayarlı manuel başlatma Bird kartını çekiniz
• Su bütçesi fonksiyonu: Sulama süresi %10´luk aralıklarla 0´dan %200´e varan oranda değiştirilebilir.
• Bu kartlar yeni sistemlerde tekrar kullanılabilir.
• Logo, planlar ya da fotoğraflarla kişiselleştirebilinir

TEKNIK ÖZELLIKLER

Konvansiyonel modda programlama (sulama süresi ve başlatma zamanı) veya yöresel ETP veri bazlı (otomatik hesaplama)
Birbirinden bağımsız 3 program: A, B ve C
Her program ve gün için 8 ayrı otomatik başlatma süresi
İstasyon sulama süresi : 1 dakikadan 12 saate kadar
Programlama döngüsü:
- 7 gün
- Çift rakamlı günler
- Tek rakamlı günler, 31. günde sulamalı veya sulamasız
- 2 – 6 gün devreli (her iki günde bir, her üç günde bir vb.)

BİLGİSAYARIN KARAKTERİSTİK DONANIMI
Pentium II, 300 MHz
16 MB Bellek
Sabit diskte en az 50 MB boş veri alanı
15" SVGA monitor, en az 800 x 600 çözülümlü
Windows 95, 98, 2000 Milenium ya da NT işletim sistemi
Fare, klavye ve CD-Rom sürücüsü


MODELLER
CC Manager paketi: Software (yazılım programı), Aktarma bağlantısı ve 10 tane kart Kart paketi: 5 adet kart
CC Manager internet paketi: Internet
Software (internet yazılım programı), aktarma bağlantısı ve 2 tane kart