Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Sakıncaları ve Sınırlılıkları

Yüksek Maliyet
Düzgün tarım alanlarında yağmurlama yönteminin yüzey sulamaya göre hem ilk hem de pompa maliyetleri daha yüksektir.

Gerekli basınçlı suyun eldesi için kullanılan pompanın işletme giderleri her zaman pahalıdır.

Su niteliği ve dağıtımı ile ilgili sınırlılıklar
Depolamasız ani büyük akışların kullanılması ekonomik değildir ve bunun yanı sıra akıştaki küçük değişiklikler kimi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Tuzun yapraklar tarafından soğurulmasından dolayı, tuzlu su kullanılması bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sulama suyundaki yüksek bikarbonat içeriği, ağaç üstü yağmurlama sistemleri kullanıldığında benekler meydana getirerek meyvenin niteliğini etkileyebilir.
Bazı sular, metal yağmurlama borularında aşındırıcı etki yapabilirler.

Çevresel ve Planlama Sınırlılıkları
Yağmurlama infiltrasyon hızı, 3mm/hr’ten küçük olan topraklar için uygun değildir.
Rüzgarlı ve aşırı kuru koşullar, sulama randımanının düşmesine; su dağılımının kötüleşmesine neden olur.

Yağmurlama sulamada suyun yapraklarda damlacıklar halinde tutulması, bazı bitki hastalıklarına ve yaprak yanıklarına neden olarak tohum niteliklerini bozabilir; bitkilerin döllenme biyolojilerine kötü etki edebilir.

Islak arazilerde laterallerin taşınması güç olabilir ve toprağın fiziksel özelliklerinde kimi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dikdörtgenden farklı şekillerdeki araziler, özellikle mekanik yağmurlama sistemleri için uygun değildir.

Tuzluluk Sorunları
Narenciye ve diğer birçok meyve ağacı, sodyum ve klorun kısmen düşük sayılabilecek yoğunluklarına karşı duyarlıdırlar. Kuru atmosfer koşullarında anılan bitkiler, yaprakları aracılığı ile değinilen tuzların toksit miktarlarını soğurabilirler. Sulama suyunda konu edilen iyonların 70 ppm ve 105 ppm değerlerini geçen miktarları, zararlanmalar meydana getirir. Nemli dönemlerde örneğin, geceleyin yapılan sulamalarda değinilen sorun ya önemli ölçüde azalır yada tamamen ortadan kaldırılabilir. Öte yandan ağaç altı sulamaları da önerilebilir.

Tek yıllık bitkiler ve çayır otlarının büyük bölümü, sodyum be klorun düşük düzeylerine karşı fazla duyarlı değildir. Ancak bunlar, yüzey sulama yöntemleri ile sulandıklarında topraktan aldıkları tuza göre, yağmurlama ile yapraklarından aldıklarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Laterallerden çıkan kötü nitelikli suyun rüzgarla taşınması nedeniyle zararlanma olabilir. Dolayısıyla tuzlu suların taşınması kullanıldığı kurak iklimlerde periyodik hareketli sistemlerdeki lateraller, ardıl setlerde rüzgar doğrultusunda hareket ettirilmelidir.

Böylece, rüzgar taşınması ile yapraklarda biriken tuz yıkanabilmektedir. Ayrıca böylesi koşullarda dakikada bir devir atan yağmurlayıcıların kullanılması önerilmektedir.

Farklı bitkiler için izin verilebilir toprak tuzluluk düzeyi yıkama gereksinimi, suyun niteliği ve toprak özellikleri belirlendikten sonra standart bir uygulamaya ulaşmak için tuzluluk rehberi kullanılabilir.