Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Yararları

Yağmurlama sulamanın yararları dört temel bölüme ayrılmaktadır:

Uygulanabilirlik:
- Yer altı ve yer üstü kaynaklarından alınan akışların küçük miktarlarda ve sürekli olarak etkin bir biçimde kullanılması sağlanır
- Karmaşık bünye ve profile sahip sorunlu ve tesviye yapılamayacak ölçüde sığ toprakların sulanması sağlanır
- Yüzey akış ve erozyona neden olmaksızın dik ve eğimli toroğrafyaya sahip alanlar sulanabilir
- Belli bir gelişme aşamasından sonra yüzey sulama yöntemleri ile sulanacak yonca, marul gibi bitkilerin çimlenmesi için istediği zaman etkin, az ve sık sulama yapılabilir.
- Düzgün topoğrafyaya sahip olmayan tarım alanları, tesviyeye gerek göstermeden başarılı şekilde sulanır.
- Tarla hendeklerine gerek kalmadığından ekim alanları artar. Sulama hendeklerinin bakım sorunu ortadan kalkar.
- Yapay gübreler sulama suyu ile başarılı biçimde toprağa verilebilir.

İşgücü Artırımı
Periyodik hareketli sistemler, laterallerin bir tarladan diğerine taşınması için her gün bir veya iki defa kısmen kısa zaman aralıklarına gerek duyarlar. Mekanik olarak hareket ettirilen laterallerin kullanılması ile işgücü gereksinimi önemli ölçüde azaltılabilir. Daha ötesi, sulamaya yöneticiler karar verdiklerinden dolayı, yetişkin sulama işçiliğine gerek olmayabilir.

Mekanik ve otomatik yağmurlama sistemleri, işgücüne çok az gerek duyarlar ve kolay işletilirler.

Sabit yağmurlama sistemleri, sulama mevsiminde tarla işçiliğini ortadan kaldırabilirler. Tam otomatik olanların yönetimi çok kolaydır.

Özel Kullanımlar
Özel Planlanmış Sistemlerin kullanılması sayesinde bitkilerin serinletilmesi, ortam neminin arttırılması yoluyla aşırı hava koşulları değiştirebilir, yaprak ve çiçeklerin dondan zarar görmeleri çok küçük düzeye indirilebilir.

Yağışa ek olarak küçük miktarlarda ve aralıklı sulama yapılabildiğinden tohum yataklarının hazırlanmasında, tohumların çimlenmesinde, fidelerin seyreltmesinde kullanılabilir.

Tuzlu toprakların yıkanması için yüzey sulamadan daha etkin olduğundan, yağmurlama sulama tercih edilebilir.

Su Artırımı
Yağmurlama sistemlerinin doğru planlanıp işletilmeleri ile yüksek sulama randımanlarına ulaşılabilir. Örneğin, sığ ve çok geçirgen topraklarda taban suyunu yükseltmeden sulama yapma olanağı sağlanır. Doğru planlanmış sistemler kolay işletilirler veya otomatik olabilirler. Böylesi sistemlerde mevsimlik sulama randımanı %75’den fazla olabilir.