Tarımsal Uygulamalar

Damla sulama, partiküllerden ayrıştırılmış suyun ve gübrenin, damlatıcılar aracılığı ile çok küçük fakat sürekli bir akış veya damlalar halinde toprak yüzeyine veya içerisine (bitki kök bölgesi) verildiği yöntemdir.  Bu yöntemle su, yaygın bir boru şebekesi aracılığı ile gerekirse her bir bitkiye dek götürülür. Sulama suyu, damlatıcılar aracılığı ile tek bir noktadan arazi yüzeyine uygulanabilir ya da birbirine çok yakın aralıklarla konumlandırılmış damlatıcılardan veya üzerinde sürekli ve eşit aralıklı delikler bulunan tüplerden oluşan bir çizgi kaynağından verilebilir. Asıl amaç, bitkilerin transpirasyon kaybını yeterli olarak karşılayabilecek sürekli bir elverişli toprak nem düzeyi sağlamaktır. O nedenle damla sulama, bitkinin sadece kök bölgesinin sulanması ve bölgedeki nem kapsamının en uygun düzeyin yakınlarında tutulması gibi temel bir düşünceye dayanmaktadır.